Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A barokk, a klasszicizmus és a felvilágosodás - A tételek

2010.01.12
 

BAROKK a művészetekben, 1-es tétel: LETÖLTHETŐ Judit powerpointja, de FIGYELEM! csak JANUÁR 24éig.mer freemailes óriásfájl csatolás:  http://freemail.hu/mail/oriaslevel.fm?id=8ef4a25f0d634c51f2a527ed7579beae

JONATHAN SWIFT: GULLIVER UTAZÁSAI

esszéregény, Gulliver eflektál az eseményekre.

Politikai szatíra: kritizál és bírál

                          Liliput: a hivatalnokok akrobata mutatványai=kormányügyi mesterkedések .   az angol politikai rendszer bemutatása. a vita a tojás mely oldalán való feltöréséről, a magas és az alacsony sarok pártiak

kultúrpesszimizmus: Laputa: élettől való elidegenedés, állandó rettegés (pl a föld a napba csapódik), a találmányok ördögi használata, állandó elégedetlenség (a megszökdöső nők)         Ezzel a résszel Swift megteremtette az antiutópia műfaját.

eszményrombolás: Óriások földje: a dajka szoptatja a csecsemőt: általunk társadalmilag elfogadott szépségeket kiált ki csúfnak (női keblek). "minden ronda, ha nagyító alá vesszük"

"Vissza a természethez!": nyihahák országa: a lovak tökéletes társadalma. a természet szabja az erkölcsöt és a törvényeket. A jehuk az emberek torz képmásai, akiken felnagyítva látjuk saját hibáinkat.

önkritika: Gulliver hazatérte után megőrül, a társadalmi normáktól elszakad. Családját eltaszítja, az elfogadottan kellemes női-és gyermekillat bántja az orrát, ellenben kedveli az istállószagot és lovakkal beszélget. Értékrendje felborult.

4ES TÉTEL (A klasszicizmus a művészetekben és az irodalomban, a racionalizmus és a klasszicista dráma)

 

      A német és németalföldi reneszánszból alakul ki

      Franciaország: 17.sz , Európa: 18.sz

      Nagyszabású, racionális művészet(szemben a barokkal és rokokóval)

      Mintaképe: antik művészet(főleg a római), érett reneszánsz(Raffaello) [antikvitás kutatásának fellendülése]

      Hasonlít a reneszánszhoz(humanista és antik kultúrát utánzó eszmeiség), de emellett MEREV SZABÁLYOK, törekedés a tökéletességre

      A művészet célja az erkölcsi nevelés, és az emberek művelése. Ezért világos,érthető ábrázolások.

 

ÉPÍTÉSZET:

      nyugodt fegyelmezett szemléletmód-áttekinthető,világos terek

      Ókori művészet példája,görög külső,római belső

      Városi építészet előtérbe kerül(szemben az egyházival):bérházak,iskolák,hidak,korházak stb.

Példák: British Museum – London, Altes museum-Németország, Egri székesegyház- Eger, Étoile diadalív – Párizs

 

SZOBRÁSZAT:

      Ókori klasszikusok mintaképül

      Arányok,gondos kidolgozás -hűvös nyugalom,meztelen testek természetessége, dísztelen egyszerűség

      Fő témája: görög-római mitológia, politikusok,művészek mellszobrai

Példák: Canova: Ámor és Pszihé, A három grácia, Thorvaldsen -Vénusz, Ferenczy István: Pásztorlányka

 

FESTÉSZET:

      témája: ókori mitológia, történelmi események (vagy mindennapi események-Franciao.-ra kevéssé jellemző)

      képalkotási szabályok:(antik témaválasztás,)gondosan felépített kompozíció, tiszta színek használata.  

Példák: David: A Horatiusok esküje, Bonaparte a Bernát hágón

Németalföldi festészetből alakul ki,erre példák: Vermeer- Tejet öntő leány, Bruegel - Parasztlakodalom

 

RACIONALIZMUS:

      Ésszerűség elve

      Klasszicizmus alapja

      Deduktív:az általános elvekből vezeti le a tényeket

      Karteziánizmus: Descartes filozófiai tanítása, a racionalizmus minden főlé emelése, a tudat önbizonyosságából történő kiindulás (cogito ergo sum) [magyar követő: Apáczai]

 

A KLASSZICISTA IRODALOM:

      Arany középszer(Horatius)

      Racionalizmus

      Normatív esztétika:előíró esztétika

      Nicholas Boileau: Arspoetica

      a formát(rím) alá kell rendelni a tartalomnak(olvasó-jelentés,író-élmény)

 

A KLASSZICISTA DRÁMA:

      Megfelelő bevezetés, nincs mozaikszerű adatközlés

      Hármas egység: „Történjék egy eset,egy helyen,egy napon”

      Csak dikció a színpadon

      Legtökéletesebb megformálása: klasszicista tragédia, pl: Racine: Phaedra, Corneille: Cid

      A kor vívmányai: szerzői utasítás, függöny,díszlet,jelmezek,felvonások, DOBOZ SZÍNHÁZ(~kukucskáló színház,=a színház 2 dobozból áll,színpad és nézők, a színpad nem vesz tudomást a nézőtérről

5ös tétel-TARTUFFE

Moliére életrajza
1664-ben írta, legjobb darabja, de ekkor betiltották, mert egyházellenes volt
Orgon, Tartuffe és Pernelle asszony komikus szereplők
ezen kívűl összeszedtük még az elvakult, az aktív, a passzív, a képmutató és a józan szereplőket
megnéztük mindenkinek a viselkedésmódját, és arra következtettünk, hogy túlságosan valamilyennek lenni nem jó, hanem meg kell találni az aranyközéputat-> aranyközépszer-> ez a mű durva szerkezete
durva szerkezet( amit emlékezetből szedtünk össze): ez a mű elsődleges jelentése
a finom szerkezet adja meg a mű teljes jelentését: a könyvet a polgári felfogás jellemzi, az apa dönt a családban, és nem lehet neki ellenszegülni
jellemkomikum- ellentmondások a szereplők jellemében(pl.: Tartuffe viselkedése Orogon jelenlétében más, mint mikor Elmirával beszélget, illetve szerelmet vall neki)
helyzetkomikum(pl.: amikor Orgon bebújik az asztal alá, hogy kihalgassa Tartuffeot és Elmirát)
 komédia: a végén kezd minden rosszra fordulni, de mégis jó lesz minden(happy end)
 a mű paternalista, mert a király oldja meg a gondot a végén-> ma már nagyon nehéz előadni
klasszicizmus ~ hatalom előtti meghajlás
ezenkívűl még két darabot néztünk meg( Várszínházi darab és Spíró György- Az imposzor)ebben sokmindent másképp magyaráznak(pl.: hogy Damis azért olyan márges Tartuffere amikor meghallja,hogy szerelmet vall Elmirának, mert  szerelmes az anyjába…)

6.tétel - A felvilágosodás Európában

(Tudomány, filozófia, Rousseau, Montesquieu) 

 • A felvilágosodás a polgári társadalom megteremtését előkészítő eszmerendszer
 • 18. évszázaddal esett egybe és egy évszázadig tartott
 • A felvilágosodás egyben kultúrtörténeti korszak is
 • Két ága van: klasszicizmus, szentimentalizmus
 • A felvilágosodás az európai kultúrkörben terjedt el
 • Fő hatása az új világszemlélet miatt, új gondolkodói magatartás született
 • Emberek gondolkodása megváltozik, józan ész és a gondolkodás van előtérben
 • A világ megismerése ezért a tapasztalatokon nyugodjék, igazság köve legyen a kísérlet
 • Haladás gondolata: múlt -> jelen -> jövő jobbnak kell lennie
 • Előtte eszkatológikus történelem felfogás
 • Felvilágosodás jelszava: „Merj gondolkodni!”
 • Racionalizmus, azt is hirdette, hogy z értelem a ráció ismereteink végső forrása
 • Descartes ezt képviselte, „Gondolkodom,tehát vagyok!” (Descartes)
 • Felvilágosítók szembe állítják a józan ész világát a középkori vallásos gondolkodás sötétségével
 • Azt képzelték, hogy minden társadalmi gond okozója a tudatlanság, ezért a tudományok fejlődésnek indultak nagyon
 • A felvilágosítók, amit ésszerűtlennek tartottak azt elvetették, így kerültek szembe az Egyház tanításaival és az állam társadalmi rend intézményeivel
 • Az eszme követői mégse lettek ateisták, csak deisták.
 • Különös hangsúlyt fektettek a szabadságra, egyenlőségre, testvériségre
 • Felvilágosodás Angliában alakult ki, később terjedt át Franciaországba, akik terjesztették
 • Enciklopédia (Tudástár), mely: „a tudományok, a művészetek és a mesterségek értelmező szótára”
 • Enciklopédia témák szerint van rendezve, Diderot
 • Enciklopédia magába foglalta a 18. század ismeretanyagát, s így lett az új világnézet tudományos megalapozója
 • A felvilágosodás ellentétben áll a feudalizmussal 

Rousseau:

  -    A felvilágosodás nagy alakja Jean-Jacques Rousseau

 • Első műve: Értekezés a dijoni akadémia pályázat kérdésére:
 • A kérdés: Használt-e a tudományok és a művészetek fejlődése az emberi erkölcsnek?
 • Rousseau válasza nem
 • Nagy ellentmondások ezután, új ág születik: kultúrpesszimizmus vagy kultúrakritika
 • Kultúrakritika szembe állítja a kultúrát a természettel és a kultúrát rabságnak tartja.
 • Rousseau szerint a társadalom rossz, király csak elnyomja az embereket, akik így csak rabok lesznek, és a rabságot a művészet fogadtatja el.
 • Szerinte a civilizáció csak megrontotta az erkölcsöt és vissza kell térni az ősi romlatlan állapotokhoz
 • Másik híres írása: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól
 • Ebben a „természeti emberről” ír alapvető ösztöne, hogy élni akar.
 • A „természeti állapotban” minden ember szabad és egyenlő, a másik ilyen állapot meg a zsarnokság ahol mindenki a semmivel egyenlő.
 • Robinsonok találkoznak és úgy lesz társadalom
 • Népfelség elve
 • Szerinte akkor vagyunk szabadok, ha a magunk alkotta törvényeknek engedelmeskedünk
 • Montesquieu a Törvények szelleme c. könyvében szétválasztotta a hatalmat háromfelé: bírói-, végrehajtói és törvényhozói hatalomra
 • A felvilágosodás az emberiség egy fontos szakasza minden értelembe
 • Megőrűltem

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

öhm. télleg x)

(30%balszem, 2010.01.31 19:40)

oké. akkor már csak a candide kell. zsírsáág.

lakimaki

(hajrá csajok ;), 2010.01.31 19:28)

szuperek vagytok annamari,kata! ivnyó: de hát gulliver fennt van..nekem van ágitól egy candide jegyzetem,majd odaadom holnap,hogy lemásold. puszinyuszi nemaljastraktorok:D

swift?

(!vnyó, 2010.01.26 20:00)

itt jól jönne 1 gulliver-tétel. két karton kinderpingui annak, aki felrakja! candide-dal együtt három...

(Annamari)

(3. TÉTEL, 2010.01.25 10:20)

Gyöngyösi:

-XVII. sz.-i magyar irodalom legnépszerűbb alakja
-udvari, hivatásos költő
-költészetével nem újít, inkább gyönyörködtet
-Márssal társalkodó Murányi Vénus:
-fabula <--> szüzsé
-szüzsé: mindent elsöprő szerelem
-fabula: Murány várának elárulása
-reformkor alapnézete: magyarság bukásának oka a belviszály
-hajnalallegória (<--> Zrínyinél)
-Epitáfium:
-Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága
-A menyasszony szépsége (erotikus jellegű, gördülékeny ritmus, szép rímek)Kuruc költészet:

-magyar költészet sajátságos ága
-névtelen költemények
-kuruc győzelmekkor ill. később a bujdosás során keletkeztek
-alacsonyabb műveltségű szerzők
-kéziratos irodalom
-Csínom Palkó:
-csúfolódó
-nemesi költészetbe tartozik ("Az paraszt embernek.....verd pofon ő magát! ")
-Rákóczi-nóta:
-titkos nemzeti himnusz volt
-katonatoborzó dallamra íródott
-kesereg a magyar sorson, már nem becsmérli a labancokat ("diadalmas nemzet")
-Mit búsulsz kenyeres..:
-kurucok presztízsveszteségét mutatja be
-kurucok olyanok lettek, mint a 'Csínom Palkó'-ban a labancok (szöveghelyek!)
-utolsó vsz.: beletörődik, elfogadja sorsát
-trágár kiszólásMikes Kelemen:

-fiatalon állt II. Rákóczi F. szolgálatába
-rodostói száműzetés
-magyar prózairodalom egyik legelső alakja
-fiktív levelek (mély érzelmek jelennek meg benne, több műfaj keveréke)
-a Nyugat emblémája lesz

A szentimentalizmus :)

(Hajrá :), 2010.01.24 16:54)

A szentimentalizmus ( Az ifjú Werther szenvedései, Ármány és szerelem)

A, - 18. században alakult ki, inkább a romantikához közelít stílusilag
- más néven: érzékenység kultusza
- empirizmusra épül (lelki folyamatokat vizsgálja)
- tükröződik benne egyfajta válsághangulat
- érzelmek szabadságát hirdeti (szereplői azon szerelmesek, akik vagyoni &#8211; társadalmi okok miatt nem lehetnek egymáséi)
- természetkultusszal fonódik össze (a szerelmesek a természetbe menekülnek kitárni a szívüket, a gondjaikat)
- legjellemzőbb műnem: líra, műfaj: elégia
- érzelmek lázadása az elidegenedés ellen, romantika előkészítése
- B-tételek: lélektani regény, naiv költészet, szentimentalizmus k., elégikus k.

1, Az ifjú Werher szendvedései (levélregény)

- szerelmi háromszög: Lotte, Albert, Werther
- Lotte metafizikai énje: Werher, míg valóságos énje: Albert > 2 eszményben él és ő tudaosan választja a valóságot
- Werthernek egy világa van, ezért végzi ki magát
- Elégikus mű > a halálos fegyver Lotte által jut el Wertherhez
- A világban az elidegenedést tükrözi

2,Ármány és szerelem

- legfőbb példája az elidegenedésnek
- a miniszter fiának és egy citerás lányának szerelme a fő szál
- a negatív összeesküvések szülik a végén a halált, melyet az elidegenedés és a féltékenység fogalma gerjesztett
- a végén egy hamis levéllel próbálják bemocskolni a lányt a szerelme előtt, de erre már csak akkor derül fény amikor mindketten haldokoltak, akár egy Rómeó és Júlia történet.
- Az öngyilkossági kísérlet is felvetődik a lányban, de az apai szeretet és kitartás megsemmisítette ezt.

Kata &#61514;

fujj.

(fujj., 2010.01.20 21:31)

igen. egyetértek.

valóban

(shinypanda, 2010.01.20 20:29)

görög van a falóban.

ez van

(green, 2010.01.19 21:58)

6.tétel utolsó sora a lényeg. tényleg