Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A REFORMÁCIÓ

2010.11.08

A Reformáció

 

 

  Luther Márton 1517. október 31.-dikén kifüggesztette Wittenbergben 95 pontját, ezzel indult a reformáció. Békés reformokat szeretett volna, amelyekre szükség is volt de az akkori közhangulat miatt végül háború tört ki. A lista egyik legfontosabb pontja a búcsúcédulák megszüntetése volt, amelyeket a Pápai hatalom a Szent Péter bazilika finanszírozására adott ki. Továbbá eladósodtak a Fuggereknek, az emberek úgy érezték, hogy feladta az egyház az igazi céljait. Luther az alábbi pontokban követelt változást:

  • egyedül Krisztus: nincs szükség ereklyékre, díszes templomokra és a szentekre
  • egyedül a Hit: a hit számít, nem a jócselekedetek
  • egyedül a Biblia: mindenki számára elérhetőnek kell lennie

 

  1920-ban eretneknek bélyegezték Luthert, akit ennek ellenére folytatta tevékenységét és a pápát Antikrisztusnak titulálta. Az új hit gyorsan terjedt, mert szinte minden társadalmi rétegnek megfelelő volt; a polgároknak és a parasztoknak azért mert nem kellett egyházi adót fizetniük, a nemességnek így több maradt, ők is ’jól jártak’. A reformáció sikeressége tehát nemcsak teológiai kérdésektől, hanem politikai érdekektől is függött.

  Luther és követői szerettek volna kieszközölni egy zsinatot, ahol békésen tárgyalhattak volna a felek. Ez azonban nem történt meg, sőt V. Károly 1521-ben birodalmi átokkal sújtotta, ezért Bölcs Frigyes szász fejedelemnek kellett elrejteni Wartburg várában. Ott három év alatt lefordította németre a Bibliát.

 

Protestáns egyházak

  • Lutheránus/Evangélikus: nincs egyházi adó, szekularizáció, csak két szentség(Oltári szentség és a Keresztség szentsége)
  • Kálvinista/Református: Jean Calvin („genfi pápa”), predesztináció, saját utunkat fel kell ismerni, egyszerűbb és szegényebb egyház, hierarchikusabb az evangélikusnál, presbiter(~elöljáró)
  • Unitárius/Antitrinitárius: Servet Mihály, Szentháromság tagadása, nyitott, nem fogadja el a dogmákat, inkább filozófia
  • Anabaptista: Münzer Tamás, mindenki magad dönti el, hogy melyik egyházhoz csatlakozik, lassú, nem túl gyakorlatias, szoros közösségek

 

 

Vallásháborúk

  1929-ben a speyeri birodalmi gyűlésen betiltják a protestáns tanok terjesztését. Maga a ’protestáns’ kifejezés is itt jelenik meg. (1531-ben megalakul a protestáns Schmalkaldeni, hét évvel később a Katolikus Liga).

  1555-ben Augsburgban egyezmény születik a katolikusok és a lutheránusok közt; vallásszabadságot hirdetnek és kirekesztik a többi vallást. „Cuius regio, eius religio.” – „Akié a Föld azé a Vallás.”

  1545 és 1563 közt zsinatot tartottak Tridentben, ahol hosszas huzavonák után megegyezés született: az alapvető protestáns tanokat elvetették és a Bibliát továbbra is csak a Katolikus Egyház értelmezhette/taníthatta. De a búcsúcédulákat jóval ritkábban adtak ki ezután és szigorították a papok nevelését (szeminárium minden megyében) illetve a cölibátus szigorúbb betartására kötelezték őket. Létrehozták az ’Index’-et, vagyis a tiltott könyvek listáját.

  A reformáció kétségtelenül járt pozitív hatásokkal, a katolikus Egyház beismerte hibáit és megszületett a naptárreform is.

 

 

Ellenreformáció:

-Kapucinus szerzetesrend: betegápolás, tanítás

-Orsolya/Orsoita apácarend: szigorú, oktatás és gyógyítás

-Jezsuita rend: 1540-ben hozta létre Loyolai Szent Ignác, csak a pápa áll felettük, katonai hierarchia, felsőoktatás, inkvizíció irányítói, sokszor gyóntató papok, „Krisztus Katonái”

 

 

 

A reformáció hatása egyes országokban:

Spanyolország: továbbra is nagyon erős a Katolikus Egyház

Németalföld: sikeres, csak a vallonok maradnak katolikusok

Anglia: 1534-ben létrejön az anglikán egyház, Skóciában nagyon sikeres, Véres Mária…

Franciaország: Észak és Dél ellentétét tovább növeli, hugenották, Szent Bertalan-éj

Német-római Birodalom: II. Miksa vallástürelmet vezet be, utódja II. Rudolf keményen fellép a protestánsok ellen (gályarabok)

Skandinávia: kötelező teszik az evangélikus vallást

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ZSÍRvagyCSUMPA

(pandavezér, 2010.11.11 19:53)

köszikösziköszi

heló

(Csumpa, 2010.11.08 21:57)

Egészségetekre!